Ragunda har lägst lärarbehörighet i hela landet

Efter en nedgång med sex procentenheter tillhör Ragunda kommun nu landets bottenskikt när det kommer till lärarbehörighet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 37 procent av lärarna​​1 i grundskolan i Ragunda kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att kommunen har den lägsta lärarbehörigheten i hela landet.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 52 heltidstjänsterna i grundskolan i Ragunda kommun (motsvarande 57 lärare) var det 19 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Andelen behöriga lärare minskade jämfört med året innan med sex procentenheter. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt fyra av åtta kommuner i Jämtlands län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Ragunda kommun. I Bräcke kommun och Åre kommun däremot går andel behöriga lärare uppåt betydligt.

Tiotusentals lärare saknas

Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

– Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vill du veta mer om lärarnas betydelse? Det här är lärareffekten!

Tabeller

Lärarbehörighet i kommunerna i Jämtlands län
Kommun2017/182016/17Förändring
Bergs kommun60 %56 %+4 %
Bräcke kommun60 %53 %+8 %
Härjedalens kommun58 %61 %−3 %
Krokoms kommun75 %74 %+1 %
Ragunda kommun37 %43 %−6 %
Strömsunds kommun62 %62 %−1 %
Åre kommun60 %53 %+7 %
Östersunds kommun67 %69 %−2 %
Lärarebehörighet i skolorna i Ragunda kommun
Skola2017/182016/17Förändring
Järåskolan59 %40 %+19 %
Hansåkerskolan49 %37 %+12 %
Anders-Olofskolan24 %46 %−22 %
Kullstaskolan20 %63 %−43 %