Surahammar har högst andel behöriga lärare i länet

Surahammars kommun är den kommun i Västmanlands län som har högst andel behöriga lärare i grundskolan. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 79 procent av lärarna​​1 i grundskolan i Surahammars kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär att kommunen har den högsta lärarbehörigheten i Västmanlands län. I hela riket är Surahammars kommun rankad som nummer 42 av landets 290 kommuner.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 70 heltidstjänsterna i grundskolan i Surahammars kommun (motsvarande 77 lärare) var det 55 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Andelen behöriga lärare ökade jämfört med året innan med tre procentenheter. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 71 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

Lärarbehörigheten sjunker i sammanlagt sex av tio kommuner i Västmanlands län. Mest anmärkningsvärda försämringar ser vi i Fagersta kommun, Sala kommun och Skinnskattebergs kommun.

Tiotusentals lärare saknas

Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

– Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vill du veta mer om lärarnas betydelse? Det här är lärareffekten!

Tabeller

Lärarbehörighet i kommunerna i Västmanlands län
Kommun2017/182016/17Förändring
Arboga kommun68 %73 %−5 %
Fagersta kommun60 %66 %−5 %
Hallstahammars kommun65 %65 %0 %
Kungsörs kommun65 %66 %−1 %
Köpings kommun67 %65 %+2 %
Norbergs kommun46 %43 %+3 %
Sala kommun67 %73 %−7 %
Skinnskattebergs kommun48 %59 %−10 %
Surahammars kommun79 %76 %+3 %
Västerås kommun69 %70 %−1 %
Lärarebehörighet i skolorna i Surahammars kommun
Skola2017/182016/17Förändring
Nytorpsskolan95 %95 %0 %
Starbäcksskolan93 %79 %+14 %
Virsboskolan89 %80 %+10 %
Hammarskolan84 %78 %+6 %
Tuppkärrsskolan62 %67 %−4 %
Bäckhammarskolan48 %59 %−11 %