För att lyfta fram de stora regionala i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner och län i landet. Rapporterna innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun och län, utan också en sammanställning över situationen i samtliga skolor.